מתזים

897 בדיקה מספר: אורגד

שם הלקוח(חברה)אורגד
שם איש הקשר(את/ה)אלי
מספר טלפון0528066259
כתובת מיילeliorgad@gmail.com
לקוח קיים?לא
שם הפרוייקטמועדון
כתובת אתר הפרוייקטנתניה הספיר 4
סוג המבנההתקהלות ציבורית
גודל השטח הנבדק250
מה כמות מתזים במערכת?45
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף(עד 30 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
אושר על ידי השיווק?לא