מתזים

894 בדיקה מספר: נעמן איתן

שם הלקוח(חברה)נעמן איתן
שם איש הקשר(את/ה)בוריס
מספר טלפון0544688746
כתובת מיילboris@naaman-eitan.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1405601
שם הפרוייקטבניין מגורים
כתובת אתר הפרוייקטתל אביב רח' זלוטופולסקי 21א
סוג המבנהמגורים
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסהסתיים
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף(עד 30 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
ברשותך דוח סכמת מיםכן
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)כן
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? כן
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוחתעודה נשלחה ללקוח