מתזים

892 בדיקה מספר: ס.ל. חרוב

שם הלקוח(חברה)ס.ל. חרוב
שם איש הקשר(את/ה)מאמון
מספר טלפון0535899705
כתובת מיילoffice@beitarie.co.il
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1404509
שם הפרוייקטבניין מגורים
כתובת אתר הפרוייקטהרצליה רח' אבן גבירול 40
סוג המבנהבחר
מה כמות מתזים במערכת?100
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסהסתיים
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוחהיסתיים נשלחה תעודה ללקוח