מתזים

804 בדיקה מספר: הרצליה רח' אבן גבירול 40 – בניין מגורים

שם הלקוח(חברה)הרצליה רח' אבן גבירול 40 - בניין מגורים
שם איש הקשר(את/ה)אלכס
מספר טלפון050-3366456
כתובת מיילoffice@beitarie.co.il
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1404509
שם הפרוייקטבניין מגורים
כתובת אתר הפרוייקטהרצליה רח' אבן גבירול 40
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדקעד 800
מה כמות מתזים במערכת?120
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסהסתיים
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים, בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?לא