מתזים

23277 בדיקה מספר: ח.ג.ו אגם בע"מ

שם הלקוח(חברה)ח.ג.ו אגם בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)שמאול
מספר טלפון0536655998
כתובת מיילagb.binuy@gmail.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1429131a
שם הפרוייקטבני בנימין 22, הרצליה
כתובת אתר הפרוייקטבני בנימין 22, הרצליה
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדק1200
מה כמות מתזים במערכת?100
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
צרף קובץ - תכנית ביצועYou do not have permission to do that
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
צרף קובץ - הצהרת המהנדס (המתכנן) You do not have permission to do that
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
צרף קובץ - דרישות רשות שירותי הכבאות (חוות דעת)You do not have permission to do that
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
צרף קובץ - דו''ח אפיון רשת מים (אם בוצעה בדיקה)You do not have permission to do that
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
צרף קובץ - חישובים הידראולייםYou do not have permission to do that
ברשותך דוח סכמת מיםכן
צרף קובץ - סכמת מיםYou do not have permission to do that
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
אושר על ידי השיווק?לא