מתזים

2252 בדיקה מספר: פוליגון

שם הלקוח(חברה)פוליגון
שם איש הקשר(את/ה)עארף
מספר טלפון0505843666
כתובת מיילpolygon277@gmail.com
לקוח קיים?לא
שם הפרוייקטבית מלאכה זעירה
כתובת אתר הפרוייקטבועינה נגידאת
סוג המבנהמסחר
גודל השטח הנבדק1810
מה כמות מתזים במערכת?195
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון OH 2
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
צרף קובץ - תכנית ביצועYou do not have permission to do that
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
צרף קובץ - הצהרת המהנדס (המתכנן) You do not have permission to do that
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
צרף קובץ - דרישות רשות שירותי הכבאות (חוות דעת)You do not have permission to do that
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
צרף קובץ - דו''ח אפיון רשת מים (אם בוצעה בדיקה)You do not have permission to do that
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
צרף קובץ - חישובים הידראולייםYou do not have permission to do that
ברשותך דוח סכמת מיםלא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
אושר על ידי השיווק?לא