מתזים

1007 בדיקה מספר: עתיד מיזוג אוויר

שם הלקוח(חברה)עתיד מיזוג אוויר
שם איש הקשר(את/ה)עו"ד ליבי גולדמן
מספר טלפון052-8410682
כתובת מיילLibi@atidair.co.il
לקוח קיים?לא
שם הפרוייקטבניין מגורים
כתובת אתר הפרוייקטהסנהדרין 3 יבנה
סוג המבנהמשרדים
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון LH
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?לא