מתזים

סימוכין נוצר ב לקוח הפרויקט סטטוס מסמכים חסרים *
804 23/12 12:45:01 הרצליה רח' אבן גבירול 40 – בניין מגורים בניין מגורים הסתיים חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:28/01 09:10:54
805 23/12 01:02:21 צמיגי הדרום צמיגי הדרום חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:29/01 08:05:15
806 23/12 03:06:39 השירות האחר משרדים / מסגרייה חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:28/01 09:36:59
807 23/12 05:41:12 חברת פביון (מור פתרונות) אולם אירועים הסתיים חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:28/01 09:38:42
836 30/12 08:05:20 שייבה-צרניס מקור חיים הסתיים חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:28/01 09:40:13
870 07/01 02:20:07 דיזנגוף סנטר (מיסודו של פילץ) בע"מ הסתיים חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:29/01 08:06:42
886 14/01 03:03:03 החברה לתרבות פנאי וספורט עופר חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:29/01 08:09:12
892 16/01 11:38:04 ס.ל. חרוב בניין מגורים הסתיים חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:29/01 08:10:04
894 16/01 01:13:40 נעמן איתן בניין מגורים הסתיים חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:29/01 07:55:49
897 17/01 09:51:00 אורגד מועדון חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:17/01 09:51:00
904 20/01 01:55:34 ד"ר שחר מרפאות מומחים בע"מ מרפאה הסתיים חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:29/01 08:11:13
929 27/01 11:20:10 נן קבוצת בכר נדל"ן בע"מ בניין מגורים מאושר לביצוע חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:28/01 09:12:52
930 27/01 03:05:25 א.א בטיחות אש חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:27/01 03:05:25
949 04/02 11:14:50 ש.יא. מרחבים יזמות בנייה בע"מ תמ"א 38 חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:04/02 11:14:50
1007 17/02 04:50:03 עתיד מיזוג אוויר בניין מגורים חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:17/02 04:50:03
1062 25/02 04:27:00 שוואהנה לבניין בע"מ מסעדה חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:25/02 04:27:00
1123 04/03 07:32:58 קבוצת אש הנגב מפעלי רהיטים חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:04/03 07:32:58
1172 13/03 05:26:50 רמות מגדל אלון צפוני בע"מ מסעדה חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:13/03 05:26:50
1541 15/05 06:22:10 אבי נמני הנדסה ובניין בע"מ רונידן באגמים חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:15/05 06:22:10
1706 11/06 11:32:52 אלקטרה דנקו בע"מ מבנה 5311 חדש | | | | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:11/06 11:32:52
2252 04/08 10:02:04 פוליגון בית מלאכה זעירה חדש | | סכמת מים | | תכנית בטיחות | | | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:04/08 10:02:04
2588 15/09 12:16:12 לאונרדו נ.ת.ר.ה עציון 24 חדש | | סכמת מים | | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:15/09 12:16:12
2605 16/09 05:16:02 רועי שם טוב מתזי השלום חדש חישובים הידראוליים | | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:16/09 05:16:02
2914 04/11 12:22:22 עמיר שיווק ניר יצחק חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:04/11 12:22:22
2968 07/11 04:03:50 רוני גיאת חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:07/11 04:03:50
2995 12/11 12:02:00 רוני גיאת חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:12/11 12:02:00
3020 17/11 03:06:38 אלקטרה בניה בע"מ אור ים – מגרשים 501-502-503 חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:17/11 03:06:38
3021 17/11 03:09:11 אלקטרה בניה בע"מ אור ים מגרשים 504-505-506 חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:17/11 03:09:11
3116 27/11 11:57:31 jbv bxhui חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:27/11 11:57:31
3150 01/12 06:04:41 בניני משולמי אמנון ותמר 8 רמת גן חדש | תכנית ביצוע | | | תכנית בטיחות | | | | | נערך ב:01/12 06:04:41
7060 27/05 06:44:27 חברה משולמי מהנדסים רח הגת 8 רמת גן חדש | תכנית ביצוע | | | | | | | | נערך ב:27/05 06:44:27
7963 14/06 06:32:15 יצחק עפר הנדסה בניה ופיתוח בע"מ מחיר למשתכן רעננה 56 יח. דיור חדש | תכנית ביצוע | | | | | | | | נערך ב:14/06 06:32:15
23277 10/05 01:15:00 ח.ג.ו אגם בע"מ בני בנימין 22, הרצליה חדש | | | | תכנית בטיחות | | | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:10/05 01:15:00
23890 23/06 10:07:05 ח.ג.ו אגם בע"מ לייב יפה 49 הרצליה חדש | תכנית ביצוע | סכמת מים | | תכנית בטיחות | | | | דוחות תקופתיים | בדיקת התאמה נערך ב:23/06 10:07:05
24385 02/08 12:11:47 תכנית אב לתחבורה חנה וסע הר חומה חדש חישובים הידראוליים | תכנית ביצוע | סכמת מים | בדיקת אפיון רשת | תכנית בטיחות | דרישות כבאות | הצהרת מהנדס | | | נערך ב:02/08 12:11:47