מרכז הניהול – מעבדות

מרכז ניהול – מעבדות

איכות מערכות שיווק תפעול כספים תמיכה
טופס תלונת לקוח תיבת דואר – מעבדות מחירון החברה סימוכין אתרים דוח תקבולים טופס תקלת מחשוב
ערעור/מקרה חריג/אי התאמה לוח שנה – אישי נוהל שיווק ומכירות חומרים במעבדה – גיאוטכניקה דוח קיזוזים טופס תקלת טלפונים
ניטור עומסים אתר החברה ניהול קבלני משנה חומרים במעבדה – צפון נוהל גביה וחשבונות 67
ניהול הסמכות/לונה מעבדות און-ליין חיובי אשראי חומרים במעבדה – דרום נוהל אשראי לקוחות טופס פניה כללית לאיכות
בקשה לעדכון תעודה אתר – מכון התעדה 67 חומרים במעבדה – מרכז פריוריטי 67
מבדקים פנימיים אתר – GEO 67 67 דוח גיול לוגו החברה
מעקב אי-התאמות אתר – היחידה למערכות בטיחות 67 מעקב תעודות נמוכות דוח ירידות היקפים דף לוגו
תכנית הדרכות Johnson 67 טופס העברת מדגמים 67 67
בקשה לביצוע בדיקה חדשה אתר – NDT 67 נוהל מחלקה תפעולית 67 67