מפרטים והנחיות

מדיניות השירות

 • ברוכים הבאים
 • לקוח יקר, אנו מברכים אותך על הצטרפותך למעגל הלקוחות של מעבדות איזוטסט, אנו עושים מאמצים רבים להעניק את השירות הטוב ביותר הקיים בישראל.לשירותך מענה טלפוני מהיר ואדיב, טפסי צור קשר אינטרנטיים באתר, מערכת ניהול תעודות באון-ליין ועוד שירותים שהוקמו במיוחד עבורך, הלקוח.בכדי שנוכל לבצע זאת כהלכה ולשמור עלייך, מצאנו לנכון לספק לך מידע חיוני לאופן ההתקשרות מול המעבדה ובכלל ידע שייתן לך כוח בניהול פרויקט הבניה שלך.בהצלחה!

 • חשוב לדעת! הזמנות הבדיקות בפועל נעשות ברובן על ידי הקבלן או מנהל העבודה שלך, זכותך לחייב את הקבלן המבצע בכלל ההתחייבויות המצוינות במסמך זה בכדי להימנע חיובים מיותרים.
 • בדיקה חוזרתבמידה ותידרשנה בדיקות חוזרות עקב ליקויים שנמצאו בבדיקות או בדיקות נוספות מעבר למתוכנן בהסכם, יחויב המזמין בתשלום נוסף עפ"י מחירון המעבדה שבתוקף.
 • המתנה חריגה המתנה מעל 45 דק' באתר תגרור חיוב נוסף של 180 ₪ לשעה.
 • יש לעדכן את המעבדה בכל שינוי בזמנים ולדאוג להזמנה לפי לוחות זמנים נכונים.עבודה מחוץ למסגרת שעות פעילותפעילות המעבדה: בימי א'-ה' 7:00-17:00 | בימי ו' וערבי חג – 8:00-12:00
 • כל חריגה ממסגרת שעות אלו תחייב תשלום נוסף עבור עבודות לילה של 180 ₪ לשעה.
 • הנחיות למזמין לביצוע הכנות לפני הזמנת בדיקה
 • בדיקת חוזק בטון טרי (לפי ת"י 26 על חלקיו)1. הזמנת בדיקות בטון טרי תתבצע לפחות יום לפני היציקה – לא יאוחר משעה 17:00.
 • תוצאות הבדיקה ידווחו עד 45 יום מתום הנטילה.
 • בהזמנה יש לציין – שעת היציקה, ספק הבטון, פרטי האתר ואת האלמנט הנוצק, קומה וכל פרט מזהה נוסף.

מערכות מבנה

 • בדיקת אטימות ממ"ד (לפי ת"י 4557)
 • שם הבדיקה: בדיקה אטימות למקלטים או מרחבים מוגניםלפי תקנים: ת"י 4577" בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים.
  ת"י 4422 חלק 2 – פריטי מסגרות למקלטים: מרחבים מוגנים, דרישות ובדיקות.

מהות הבדיקה:
קצב דעיכת הלחץ לאחר הפסקת הניפוח. הניפוח יכול להתבצע באחת משתי השיטות האלה: שיטת הבדיקה מבוססת על עיקרון של העלאת הלחץ בתוך החלל הנבדק, ביחס ללחץ החיצוני, באמצעות ניפוח ומדידת
 שימוש במפוח ייעודי.
 שימוש בגליל אוויר דחוס.קהל היעד:
כל הגורמים הנדרשים להציג את התעודה כחלק מקבלת היתר, רישוי עסק, טופס 4 ותעודות גמר מול הרשות המקומית.הכנות נדרשות:הדלת: הדלת צריכה להיות מורכבת בצורה נכונה, עם גומי שלם בהיקף של הדלת. הידיות מורכבות עם גומיות אטימה משני
הצדדים ללא חופש, הסגירה של הדלת נכונה. בדופן הצדדי בצד של הצירים צריכה להיות לוחית עם מספר סידורי בעל שש
ספרות בהטבעה.החלון: החלון מורכב בתוך המשקוף עם פס אטימה מבחוץ מסביב לחלון. בתוך החלון יש גומי אטימה ללא הפסקות בהיקף של
החלון. אין להוריד מדבקה שקופה עם שם היצרן משמשה (זכוכית החלון).השקעים: סיליקון. כל השקעים אטומים. אחרי שפותחים מכסה של כל שקע ושקע, בודקים שבין צינור מתעל לבין חוטים שיוצאים ממנו יש
צינורות וכבלים עוברים דרך שרוול מיוחד שמבטיח אטימה מוחלטת. מעבר צינורות דרך קירות ממ"ד (במידה וקיים)
צינורות אוויר "8) במידה וקיים) להישאר פתוח. כל שטח של הפלנצים חייב להיות נקי וחלק. ההברגות לסגירת הפלנצים נקיות ותקינות. כל הצינורות "8 צריכים להיות סגורים עם בלין פלנץ (פלנץ העיוור) עם גומי אטימה סגירה חזקה, פרט לפלנץ אחד שצריך
בדיקת מסגרות.1 .חלון הדף דו- תכליתי
היצרן לפי דרישות פיקוד העורף יסומנו המילים: הסימון ייעשה ע"ג תווית צהובה בת קיימה עשויה אלומיניום ויכלול מס' סידורי ואות לועזית המגדירה את שם
ממקומם" "חלון זה הוא חלון דו תכליתי המיועד להגנה מפני הדף ולאטימה מפני גזים" ,"אין לפגוע באטמים או להוציאם
2 .צינור אוורור
הצינור יסומן בהטבעה. ההטבעה תמוקם בהיקף אוגן החיזוק, בצד הפונה לפנים החדר מעל מעגל חלוקת
הסימון בהטבעה יהיה בעברית ויכלול אם שם היצרן או את סימן המסחר שלו. הקדחים .
3 .פריטים אחרים
4 .יסומנו בתווית היצרן, במקום גלוי לעין הסימון ע"ג התווית יהיה ברור ובר קיימא, בעברית, ויכלול את שם
היצרן או את סימן המסחר הרשום שלום.

בדיקות סוניות/אולטראסוניות

במידה ונדרשת לבצע בדיקות סוניות/אולטרה סוניות יש לבצע מספר הכנות מקדימות:

 • 8.1     בדיקות סוניות :           (לפי תקן ASTM-D-5882 )בתום שבעה ימים ממועד היציקה , יש לבצע סיתות וניקיון של ראשי הכלונס . לאחר מכן , הזמן את המעבדה לבדיקת כלונסאות . עליך להכין תוכנית  מתווה ולמסרה לנציג המעבדה כולל הפרטים כפי שידרוש בא כח המעבדה
 • 8.2     בדיקות אולטרה סוניות : (לפי תקן ASTM-D-6760)
 • וודא קבלת תוכנית ברזל זיון לכלונס ובתוכו מושחלים ומרותכים צינורות לביצוע
 • בקרה אולטרה סונית.
 • קוטר ומספר הצינורות ומיקומם נקבע על ידי המתכנן.
 • חשוב לציין כי הכמות המינימלית להוצאת תעודה הינה 3 צינורות לכלונס.
 • במידה והמתכנן דרש כמות נמוכה מ 3 תקבל דו"ח ולא תעודה.
 • בכל מקרה של חריגה מהתקן יונפק דו"ח בדיקה ולא תעודה נושאת סמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 • בתום שבעה ימים ממועד היציקה, יש לבצע סיתות וניקיון של ראשי הכלונס. יש
 • לוודא חיתוך הצינורות כ- 40 ס"מ מעל פני הבטון /קרקע .
 • יש למלא מים בצינורות 24 שעות לפני הבדיקה.
 • עליך להכין תוכנית מתווה ,כולל סימון הכלונסאות כפי שבוצע בפועל.
 • תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה.

בדיקות אינסטלציה סניטרית, כולל מים חמים וקריםבדיקות אינסטלציה סניטרית, כולל מים חמים וקרים(לפי ת"י 1205 על חלקיו)יש להודיע למעבדה 96 שעות לפני ביצוע בדיקת אספקת מים חמים וקרים וצנרת דלוחין.

בדיקה זו מתבצעת כאשר הצנרת גלויה!

בדיקת מערכת הביוב – מתבצעת בגמר עבודות השרברבות.

בדיקת קבועות שרברבות ובדיקה מסכמת.

תוצאות הבדיקה בודדת ידווחו עד 10 ימים מיום הבדיקה

מערך מסכם יסופק עד 30 ימי עבודה מיום הבדיקה האחרונה.

יש לספק למעבדה עותק מתוכנית שרברבות מאושרת וחתומה.

הבדיקות יבוצעו בנוכחות האינסטלטור שביצע את העבודה.

בדיקת מערכת סולארית (לפי ת"י 579 על חלקיו)בדיקת מערכת סולארית  (לפי ת"י 579 על חלקיו)

בדיקת מערכת סולארית יש להזמין בגמר עבודות ההתקנה של המערכת.

באחריות הלקוח לסדר גישה נוחה ובטוחה לדוד ולקולטי השמש כולל סולם באם נדרש.

יש להצטייד בפרטי המפעל המייצר ותווי התקן המתאימים.

תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה – בהתאם לדרישת הלקוח.

בדיקת מערכת הגז (לפי ת"י 158 על חלקיו)בדיקת מערכת הגז  (לפי ת"י 158 על חלקיו)

יש להזמין בדיקה זו, בגמר ביצוע ההתקנה של מערכת הגז.

בדיקה זו היא בנוסף לבדיקה המבוצעת ע"י חברת הגז.

תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה – בהתאם לדרישת הלקוח. 

עבור בדיקות אטימות גגות / קירות / חלונותעבור בדיקות אטימות גגות / קירות / חלונות(לפי ת"י 1476 על חלקיו)

וודא שאיטום הגג הוא ללא מפגעים העלולים להכשיל את הבדיקה.

עליך להבטיח הרחקת גופים זרים מהגג.

עליך להבטיח כי כל המתקנים האמורים להיות מותקנים על הגג (כגון: אנטנות, דודי שמש, מערכות מיזוג אוויר וכו') מותקנים במקומם ולא מתוכננות עוד עבודות על הגג העלולות לפגוע בשכבת  האיטום.

עליך לוודא כי העגלות האיטום (רולקות) בוצעו בגובה המתוכנן.

עליך לוודא כי מספר המרזבים וקוטרם הם בהתאם לתכנון והם פתוחים לכל אורכם: כלומר, שהמים מתנקזים דרכם באופן  חופשי.

כאשר שיפוע הגג לא מאפשר שמירה על מפלס מים בגובה 50 – 150 מ"מ, יש לבצע חלוקת הגג לשטחי הצפה נפרדים.

ההצפה של הגג תבוצע בנוכחות בודק המעבדה.

הבדיקה תבוצע בנוכחות מבצע האיטום.

לבדיקת אטימות קירות וחלונות, וודא מקור אספקת מים רציף וקרוב.

שים לב, הגעה לאתר לא מוכן תגרור תשלום. שים לב לוודא מוכנות האתר.

תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה. 

מרחבים מוגניםבדיקת טיח ממ"ד (לפי ת"י 5075)הבדיקה תתבצע לאחר גמר עבודות הטיח ולפחות 28 יום מסיום הביצוע.יש לרכז כל פרטי הספקים של החומרים והמוצרים בממ"ד. יש לציין סוג הטיח וכן אם בוצע גם טיח תרמי בקיר חיצון.תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה.בדיקת אטימות ממ"ד (לפי ת"י 4577)הכנות לבדיקה:

בכלל נקודות החשמל לבצע איטום

יש לאטום כל נק' כולל שרוול מיזוג אוויר, אוורור, צנרת מים באם קיים וכו'.

יש לוודא המצאות מדבקות תקן ומס' סידורי ושם יצרן על הדלת והחלון בממ"ד.

תוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מתום הבדיקה – לפי דרישת הלקוח.

אופיין רשת מיםשם הבדיקה: אופיין רשת מים
ע"פ תקן: 192+13 NFPA
מהות הבדיקה: בדיקה של פוטנציאל ספיקת המים והלחצים שהמערכת העירונית ואו הפרטית מסופקת לספק.
קהל היעד: כל הגורמים הנוגעים לתכנון מערכות מים לכיבוי אש
תהליך הבדיקה: ישנם שני מועדים עיקריים בהם מבוצעת הבדיקה:
מועד ראשון: לפני הקמת האתר לרב על הרשת העירונית/הציבורית.
מועד שני: בזמן הקמת האתר ועד אכלוס מבוצעות בדיקות באופן שוטף בכדי לוודא כי הלחץ והספיקה נשמרים לאורך התוואי כפי שדורשים מתכנני מערכות המים .דרישות מהלקוח ביום הבדיקה:

יש לוודא בטרם הבדיקה באם נדרש אישור או ליווי מתאגיד המים המקומי.

במידת הצורך וע"פ דרישה יש להציג תוכניות למתאר קווי המים העירוני ובתוך האתר.

מתכנן מערכות המים או בא כוחו ינחה על מיקום ביצוע הבדיקה.

במעמד הבדיקה מומלץ כי הקבלן המבצע אהיה נוכח עם ציוד ופועלים.

במידת הצורך תבוצע הבדיקה בזמנים שונים ובתקופות שונות.הערה בנוגע לתמחור: כלל הוצאות המים יחולו על המזמין.

בדיקות סוניות

הבדיקה תבוצע לאחר מינימום של שבעה ימים מהיציקה. בזמן לקיחת ההזמנה לבדיקה יש לרשום את תאריך היציקה.

 לפני הגעת הבודקים יש לבצע סיתות וניקיון של ראשי הכלונס. בזמן לקיחת ההזמנה יש לידע את המזמין שראש הכלונס חייב להיות נקי משאריות בטון.

יש להכין גישה נוחה למרכז הכלונס. במידה ויש ברזלים יש להסירם.

יש להכין שירטוט של הכלונסאות. בשרטוט חיבים להופיע שלושה פרמטרים חשובים. קוטר הכולנס, עומק הכלונס וסוג הבטון. בזמן הגעת הבודקים לשטח יש למסור את התוכנית לבודקים.בזמן לקיחת ההזמנה יש לידע את המזמין בפרטים הנ"ל.

יש לנקז וליבש את הכלונס ממים.

בדיקות אולטרה סוניות : (לפי תקן ASTM-D-6760)1)  וודא קבלת תוכנית ברזל זיון לכלונס ובתוכו מושחלים ומרותכים צינורות לביצועבקרה אולטרה סונית.2) קוטר ומספר הצינורות ומיקומם נקבע על  ידי המתכנן.3) חשוב לציין כי הכמות המינימלית להוצאת תעודה הינה 3 צינורות לכלונס.4) במידה והמתכנן דרש כמות נמוכה מ 3 תקבל דו"ח ולא תעודה.5) בכל מקרה של חריגה מהתקן יונפק דו"ח בדיקה ולא תעודה נושאת סמליל הרשותהלאומית להסמכת מעבדות.

בתום שבעה ימים ממועד היציקה, יש לבצע סיתות וניקיון של ראשי הכלונס. ישלוודא חיתוך הצינורות כ- 40 ס"מ מעל פני הבטון /קרקע .7)  יש למלא מים בצינורות 24 שעות לפני הבדיקה.8)  עליך להכין תוכנית מתווה ,כולל סימון הכלונסאות כפי שבוצע בפועלתוצאות הבדיקה ידווחו לאחר 10 ימי עבודה ולא יאוחר מ 30 ימים מיום הבדיקה. זכור: כל בדיקה אחרת עליה תידרש במהלך ביצוע העבודה , נא לידע את המעבדה לפני ביצועה

תקרות תותב פריקותשם הבדיקה: תקרות תותב פריקות: כללי תכן והתקנהמהות הבדיקה:  בחינה ויזואלית ומדידתם של האלמנטים המשמשים לתלייה של תקרת תותב פריקה כולל העמסת מתלים ובחינת הדפורמציה שלהם בהתאם לתקן 5103 חלק 3.קהל היעד: כל הגורמים הנדרשים להציג את התעודה כחלק מקבלת היתר,רישוי עסק, טופס 4 ותעודת גמר מול הרשות המקומית ו/או שרותי הכבאות תהליך הבדיקה והפקת התעודה: שלב א-דרישות מהלקוח:

הכנת האתר לבדיקה תוך מתן דגש לדרישות הבאים:

לא יעשה שימוש באקדח מסמרות.

מתלים יורכבו ויחזיקו את שלד התקרה המודולרית (מנשאיים ראשיים ומשניים) במרחקים של 1220 מ"מ אחד מהשניהמתלה הראשון יהיה במרחק 400 מ"מ מהקיר .

סוגי המתלים המותרים בשימוש:

מוט פלדה מגולוון 3.5 מ"מ מתכונן

סרט פלדה מגולוון ברוחב 18 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מלפחות.

מוט הברגה 6 מ"מ. (עיגון המוט יעשה ע"י מיתד פילז)

מקבעים עליונים עשויים ממיתד פלסטיק (ניילון או פוליאמיד) או מתכת , עם ברגים תואמים יסופקו באריזות מקוריות של היצרן באריזות אלה יפורטו הוראות ההרכבה החומר שממנו מיוצר המיתד העומס המרבי לשליפה בתקרות מחומרים שונים, קוטר הקדיחה וסוג הבורג התואם על כל בורג או מיתד יסומן שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו.

רכיב גימור היקפי פרופיל L יחוברו לקיר ע"י ברגים במרחקים של עד 610 מ"מ אחד מהשני החיבור הראשון יהיה במרחק של 200 מ"מ מהקצה.

המתלים יעוגנו לתקרה בעזרת בורג ודיסקית מתכת בעובי 1 מ"מ ובקוטר 15 מ"מ.

עובי הדופן מינימאלי של פרופילי אלומניום T,Z,L יהיה 1.00 מ"מ

גופי תאורה ומערכות טכניות יתלו ע"י 2 מתלים נפרדים .

בדיקת העמסה למתלה תהיה בעומס מינימלי של 50 ק"ג (העומס יכול לעלות בהתאם לחישוב עומסי רוח ) שלב ב-ביצוע הבדיקה בפועל:

בחינה ויזואלית של האלמנטים מדידתם ורישום תוצאות.

בדיקת העמסה למתלה נבחר.שלב ג- אישור תעודה:

אישור התעודה כפוף לקבלת אישור לגוף התאורה כפי שתואר בסעיף 1.8הערות:

במידה ולא יתקבלו המסמכים הנדרשים בתום 14 יום, מיום ביצוע הבדיקה תוצא תעודה עם מסקנה "לא מתאים" עקב אי קבלת מסמכים.

הסעיפים בשלב א- דרישות מהלקוח לעיל הינם חלק מדרישות התקן  לשאלות נוספות יש לפנות למחלקת מערכות המבנה.

תקרות תותב פריקות – במרחבים מוגניםשם הבדיקה: תקרות תותב פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים.מהות הבדיקה: בחינה ויזואלית ומדידתם של האלמנטים המשמשים לתלייה של תקרת תותב פריקה במרחבים מוגנים כולל העמסת מתלים ובחינת הדפורמציה שלהם בהתאם לתקן 5103 חלק 4.קהל היעד: כל הגורמים הנדרשים להציג את התעודה כחלק מקבלת היתר,רישוי עסק, טופס 4 ותעודת גמר מול הרשות המקומית ו/או שרותי הכבאות תהליך הבדיקה והפקת התעודה: שלב א-דרישות מהלקוח: 

הכנת האתר לבדיקה תוך מתן דגש לדרישות הבאים:

לא יעשה שימוש באקדח מסמרות.

מתלים יורכבו ויחזיקו את שלד התקרה המודולרית (מנשאיים ראשיים ומשניים) במרחקים של 610 מ"מ אחד מהשני המתלה הראשון יהיה במרחק 400 מ"מ מהקיר .

סוגי המתלים המותרים בשימוש:

מוט פלדה מגולוון 3.5 מ"מ מתכונן

מוט הברגה 6 מ"מ. (עיגון המוט יעשה ע"י מיתד פילז)

מתלה מתועש מתכוונן: "מתלה נוניס"

מקבעים עליונים עשויים ממיתד פלסטיק (ניילון או פוליאמיד) או מתכת , עם ברגים תואמים יסופקו באריזות מקוריות של היצרן באריזות אלה יפורטו הוראות ההרכבה החומר שממנו מיוצר המיתד העומס המרבי לשליפה בתקרות מחומרים שונים, קוטר הקדיחה וסוג הבורג התואם על כל בורג או מיתד יסומן שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו.

רכיב גימור היקפי פרופיל L יחוברו לקיר ע"י ברגים במרחקים של עד 400 מ"מ אחד מהשני החיבור הראשון אהיה במרחק של 100 מ"מ מהקצה.

המתלים יעוגנו לתקרה בעזרת בורג ודיסקית מתכת בעובי 1 מ"מ ובקוטר 15 מ"מ.

עובי הדופן מינימאלי של פרופילי אלומניום T,Z,L אהיה 1.25 מ"מ

גופי תאורה ומערכות טכניות יתלו ע"י 2 מוטות הברגה נפרדים בקוטר 6 מ"מ כל אחד.

לגופי תאורה המותקנים במרחבים מוגנים יש להציג תעודת בדיקה לכושר התקנתם במרחבים מוגנים ע"פ תקן 5103 חלק 4 ו/או אישור פיקוד העורף המאשר את התקנתם במרחב מוגן.

בדיקת העמסה למתלה תהיה בעומס מינימלי של 50 ק"ג (העומס יכול לעלות בהתאם לחישוב עומסי רוח ) שלב ב-ביצוע הבדיקה בפועל:

בחינה ויזואלית של האלמנטים מדידתם ורישום תוצאות.

בדיקת העמסה למתלה נבחר. שלב ג- אישור תעודה:

אישור התעודה כפוף לקבלת אישור לגוף התאורה כפי שתואר בסעיף 1.9הערות:

במידה ולא יתקבלו המסמכים הנדרשים בתום 14 יום, מיום ביצוע הבדיקה תוצא תעודה עם מסקנה "לא מתאים" עקב אי קבלת מסמכים.

סעיפים בשלב א- דרישות מהלקוח לעיל הינם חלק מדרישות התקן  לשאלות נוספות יש לפנות למחלקת מערכות המבנה.

קרקעכיבוי אש

 • 931 – הפרדות אששם הבדיקה:  זיהוי אלמנטים ומוצרי בניין במסגרת הגנה פסיבית והפרדות אש בין אגפיםלפי תקן:  931 – עמידות אש של אלמנטי בניין-שיטות בדיקהמהות הבדיקה: זיהוי (ויזואלי) של המוצרים שהותקנו באתר והתאמתם לדרישות תוכנית הבטיחותקהל היעד: כל הגורמים הנדרשים להציג את התעודה כחלק מקבלת היתר,רישוי עסק, טופס 4 ותעודת גמר מול הרשות המקומית ו/או שרותי הכבאות תהליך הבדיקה והפקת התעודה:שלב א-דרישות מהלקוח:
  1. היתר בטיחות (גרמושקה) לבניה ו/או לרישוי עסק חתום
  2. תעודת הסמכה לקבלן שביצע את איטומי האש
  3. טופס הצהרה חתום של הקבלן שביצע את איטומי האש
  4. תעודות בדיקה 931 של מכון התקנים למוצרים שהותקנו באתר
  מסמכים אלו יהיו מוכנים ביום הבדיקה. שלב ב-ביצוע הבדיקה בפועל:
  1. בחינה ויזואלית של האלמנטים שהותקנו בחלל/פיר/חדר טכני
  2. סיום הבדיקה וריכוז נתונים:
  הבודק מוסר למזמין ו/או בא כוחו רשימה של אישורים והצהרות אותם הוא נדרש להמציא לצורך אישור התעודה, הרשימה וטפסי ההצהרה ישלחו בנוסף במייל ו/או בפקס.ניתן למסור את המסמכים במעמד סיום הבדיקה. שלב ג- אישור תעודה:
  1. אישור התעודה כפוף לקבלת כל המסמכים שנדרשים במעמד ביצוע הבדיקה.
   הערות:
  • במידה וקיים חומר שלא ניתן לזיהוי ואבחון ע"י הבודק ו/או המזמין ולא קיים לגביו סיווג, הנ"ל ישלח לבדיקה במכון התקנים לבדיקה לפי תקן 931 שתבוצע על חשבון המזמין שלא במסגרת הבדיקה הנ"ל.
  • במידה ולא יתקבלו המסמכים הנדרשים בתום 14 יום, מיום ביצוע הבדיקה תוצא תעודה עם מסקנה "אי התאמה" עקב אי קבלת מסמכים.

הצפות/המטרותבטון

 • בדיקת חוזק בטון טרי (לפי ת"י 26 על חלקיו)
  1. הזמנת בדיקות בטון טרי תתבצע לפחות יום לפני היציקה – לא יאוחר משעה 17:00
  2. תוצאות הבדיקה ידווחו עד 45 יום מתום הנטילה.
  3. בהזמנה יש לציין – שעת היציקה, ספק הבטון, פרטי האתר ואת האלמנט הנוצק, קומה וכל פרט מזהה נוסף.

אספלט

אינסטלציה

 • בדיקות אינסטלציה סניטרית, כולל מים חמים וקריםבדיקות אינסטלציה סניטרית, כולל מים חמים וקרים(לפי ת"י 1205 על חלקיו)יש להודיע למעבדה 96 שעות לפני ביצוע בדיקת אספקת מים חמים וקרים וצנרת דלוחין.
  1. בדיקה זו מתבצעת כאשר הצנרת גלויה!
  2. בדיקת מערכת הביוב – מתבצעת בגמר עבודות השרברבות.
  3. בדיקת קבועות שרברבות ובדיקה מסכמת.
  4. תוצאות הבדיקה בודדת ידווחו עד 10 ימים מיום הבדיקה
  5. מערך מסכם יסופק עד 30 ימי עבודה מיום הבדיקה האחרונה.
  6. יש לספק למעבדה עותק מתוכנית שרברבות מאושרת וחתומה.
  7. הבדיקות יבוצעו בנוכחות האינסטלטור שביצע את העבודה.