טופס שאילתה עבור נושא בדיקה ע"פ ת"י 5281 לבניה בת קיימה (בניה ירוקה)

טופס שאילתה
*להלן הסבר המושגים לסיבות הגשת שאילתה: 1. לקונה- היעדר הוראה. במקרה של התקן, לקונה היא פער בראיות הנדרשות, בדרישות לעמידה בקריטריונים וכד'. אי בהירות כלשהי באופן בו ניתן לעמוד בתנאי הסעיף או במטרותיו. 2. סתירה- ניגודיות. במקרה של התקן, דרישות לראיות נדרשות או לקריטריון אשר עומדות בניגוד למטרות הסעיף, או סתירה שהיא בין הקריטריון לראיות הנדרשות, וכן הלאה. 3. אי ישימות- כאשר לא ניתן לעמוד בדרישות המקוריות. במקרה של התקן, כאשר לא ניתן ליישם ראיות נדרשות ו/או קריטריונים על אף הדרישה בתקן.