הקשר שלך למעבדות

לשכת מנכ"ל: 08-6792711 מייל hr@maabadot.co.il
שיווק ומכירות 08-9420006 מייל office@maabadot.co.il
כספים08-6792718 מייל meital@maabadot.co.il

מערכות המבנה + גילוי וכיבוי אש

מחלקת מערכות הבנין + מיגון אשהירמוך 3 יבנה / טלפון :08-9330636 פקס:08-9330351
מייל לשליחת הזמנות Bo@maabadot.co.il
קבלת תוצאות בדיקות B@maabadot.co.il
מ. מח' מערכות בניין – יניב פרץ 054-5600017
מנהל מח' כיבוי אש (מתזים) 08-9330636
אחראית מח' מתזים – תמר שליו 08-9330636
מייל מחלקת מתזים Sp@maabadot.co.il
מחוז מרכז – בטון/אספלט/קרקע הירמוך 3 יבנה טלפון: 08-9330633 | פקס: 08-9330370
הזמנת בדיקות וקבלת תוצאות בדיקה t@maabadot.co.il
מ. סניף – מני דהרי 051-2303023
מ. מעבדה – ברק סיאני 053-5304780
מחוז דרום – בטון/קרקע/אספלטטלפון: 08-6281550 | פקס: 08-6280742
הזמנת בדיקות בטון/קרקע וקבלת תוצאות בדיקה bs@maabadot.co.il
מ. סניף: אלוני דוד נייד: 051-2202239
מ. מעבדה: יהושע שמאייב נייד: 054-5602178
מחוז צפון – בטון/קרקע/אספלטטלפון: 04-6584433 | פקס: 04-6021278
הזמנת בדיקות בטון/קרקע וקבלת תוצאות בדיקה north@maabadot.co.il
סדרן בטון/קרקע : אוראל נאמן 050-3406811
מנהל סניף יוני שילואן yoni@maabadot.co.il
מחוז שרון – בטון/קרקע/אספלטטלפון: 09-8335337 פקס: 09-8322502
הזמנת בדיקות בטון/קרקע וקבלת תוצאות בדיקה sharon@maabadot.co.il
מ.סניף: דוד חממי- נייד 052-6464981 | davidh@maabadot.co.il
היחידה הגיאוטכניתהירמוך 3 יבנה טלפון: 08-9420006
מ. מחלקה – אלכס בושמן – 054-5602142 | bushman@maabadot.co.il
אפי פנקר – מנהל פרוייקטים 050-9494997 | geo@maabadot.co.il