עדכון תעודה

לקוח יקר.
מעבדות משקיעה משאבים רבים בכדי להפיק תעודות מדוייקות על פי המציאות.
במידה ונפלה טעות בתעודה או לחילופין נפלה טעות בדיווח שלך הלקוח בעת ההזמנה או בשטח, ניתן לבצע שינוי/עדכון לתעודה בטופס הבא.
לידיעתך, שינוי תעודות מצריך משאבי זמן של מהנדסים בתחום הרלוונטי ולכן שינויי תעודות עבור טעויות באופן ביצוע ההזמנה אשר באחריותך, יגבה תשלום בסך של 180 ש"ח לכל תעודה.

טופס עדכון תעודה

טופס בקשת עדכון/שינוי בתעודת בדיקה