בדיקת מערכת מתזים

ניהול בדיקת מתזים (ת"י 1596)

מידע כללי

הפרוייקט

במ"ר

צירוף מסמכים לבדיקת תכנון מערכת מתזים

ללא צירוף כלל המסמכים המחייבים לא תוכל המעבדה להתחיל בטיפול בבדיקה
Drop a file here or click to upload בחר קובץ
Maximum upload size: 30MB
תכניות ביצוע מערכת מתזים (יש להגיש פיסית עותק למעבדה)
לחץ להעלאת קובץ או גרור וזרוק לפה בחר קובץ
Maximum upload size: 31.46MB
לפי הטופס שאושר ע''י שירותי הכבאות
לחץ להעלאת קובץ או גרור וזרוק לפה בחר קובץ
Maximum upload size: 31.46MB
Drop a file here or click to upload בחר קובץ
Maximum upload size: 31.46MB
כולל נספח תאור אמצעי לבטיחות אש, מאושרת ע''י שירותי הכבאות
Drop a file here or click to upload בחר קובץ
Maximum upload size: 31.46MB
(לפי הצורך - דו''ח בדיקת אפיון רשת מים פרטית, בנקודה אחרי מערכת מדידת מים ראשית (''גמל''))
Drop a file here or click to upload בחר קובץ
Maximum upload size: 31.46MB
Drop a file here or click to upload בחר קובץ
Maximum upload size: 31.46MB
סכמת אספקת מים כללית כולל פירוט של מערכת מדידת מים ראשית (''גמל''), אופי ומקור לאספקת המים למערכת מתזים ולהדרנטים חיצוניים ופנימיים
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 31.46MB
דו''ח בדיקת התאמת מערכת קיימת (כולל מערכת להגברת לחץ של מערכת מתזים) לת''י 1596 שבוצעה ע''י מעבדה מוסמכת בזמן מסירת המבנה - לפי הטופס שאושר ע''י שירותי הכבאות
Drop a file here or click to upload בחר קובץ
Maximum upload size: 31.46MB
- דו"חות של בדיקות תקופתיות עבור תקינות מערכת קיימת שבוצעו ע''י חברת תחזוקה לפי ת"י 1928

שיווק