בדיקת מערכת מתזים

ניהול בדיקת מתזים (ת"י 1596)

מידע כללי

הפרוייקט

במ"ר

צירוף מסמכים לבדיקת תכנון מערכת מתזים

ללא צירוף כלל המסמכים המחייבים לא תוכל המעבדה להתחיל בטיפול בבדיקה
Maximum upload size: 30MB
תכניות ביצוע מערכת מתזים (יש להגיש פיסית עותק למעבדה)
Maximum upload size: 31.46MB
לפי הטופס שאושר ע''י שירותי הכבאות
Maximum upload size: 31.46MB
Maximum upload size: 31.46MB
כולל נספח תאור אמצעי לבטיחות אש, מאושרת ע''י שירותי הכבאות
Maximum upload size: 31.46MB
(לפי הצורך - דו''ח בדיקת אפיון רשת מים פרטית, בנקודה אחרי מערכת מדידת מים ראשית (''גמל''))
Maximum upload size: 31.46MB
Maximum upload size: 31.46MB
סכמת אספקת מים כללית כולל פירוט של מערכת מדידת מים ראשית (''גמל''), אופי ומקור לאספקת המים למערכת מתזים ולהדרנטים חיצוניים ופנימיים
Maximum upload size: 31.46MB
דו''ח בדיקת התאמת מערכת קיימת (כולל מערכת להגברת לחץ של מערכת מתזים) לת''י 1596 שבוצעה ע''י מעבדה מוסמכת בזמן מסירת המבנה - לפי הטופס שאושר ע''י שירותי הכבאות
Maximum upload size: 31.46MB
- דו"חות של בדיקות תקופתיות עבור תקינות מערכת קיימת שבוצעו ע''י חברת תחזוקה לפי ת"י 1928

שיווק